TOC

This article has been localized into Dutch by the community.

Selectors:

Inleiding tot CSS Selectors

In het hoofdstuk over de anatomie van CSS regels hebben we het even kort gehad over selectors. Zoals we nu zullen zien komen selectors voor in allerlei vormen en smaken en kunnen ze op talloze manieren gecombineerd worden. Dit geeft een zeer krachtig stuk gereedschap bij de opmaak van HTML documenten.

Zoals we we eerder besproken hebben, is een selector geassocieerd met een of meer properties welke het uiterlijk en gedrag van zekere HTML elementen bepalen. Het interessante van selectors is dat je elementen op verschillende manieren kan behandelen afhankelijk van hun toestand (bijvoorbeeld of op een link al eerder geklikt is). Zoals bekend vormen HTML elementen in een document een boom (een "DOM tree") en CSS maakt het mogelijk om de stijl van HTML elementen aan te passen al naar gelang hun positie in de boom. Selectors kunnen ook meerdere elementen tegelijk van stijl voorzien.

Naamgeving van selectors

Het eerste teken in een selector naam moet een underscore (_), een hyphen (minteken, -), of een letter (a-z) zijn. Een naam mag niet met een cijfer beginnen. In het algemeen is CSS case-insensitive (maakt geen verschil tussen hoofd- en kleine letters). De rest van een selector naam mag bestaan uit willekeurige aantallen hyphens, underscores, letters en cijfers. Er zijn enkele karakters niet toegestaan in namen omdat ze een speciale rol vervullen; we zullen ze later tegenkomen.

Samenvatting

Een selector is geassocieerd met één of meer properties (stijleigenschappen) en bepaalt op welke HTML elementen deze properties van toepassing zijn. In de volgende hoofdstukken zullen we vele manieren zien - geïllustreerd met voorbeelden - waarop je een selector kan gebruiken. Ettelijke CSS properties zullen de revue passeren, sommige daarvan ken je al. Andere properties zullen nieuw voor je zijn, maar wees niet bezorgd ze zullen later allemaal behandeld worden. Die properties zijn nodig in de voorbeelden omdat een selector zonder properties natuurlijk geen goed idee van CSS geeft. Als je er meer van wil weten is vooruit bladeren natuurlijk niet verboden.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!