TOC

This article has been localized into Dutch by the community.

Geavanceerde selectors:

Inleiding in geavanceerde selectors

Tot dusverre hebben we een paar elementaire CSS selectors behandeld waarbij het meest geavanceerde was het groeperen van meerdere selector namen in één selector. Maar CSS selectors kunnen veel geavanceerdere constructies aan dan dat; dat maakt ze een zeer krachtig stuk gereedschap in de gereedschapskist van de web ontwikkelaar.

In de nu volgende hoofdstukken zullen we zien hoe geavanceerde selectors hun werk doen en hoe je daarvan profijt kan trekken. We willen wel benadrukken dat ze niet echt nodig zijn voor het meeste CSS werk, maar ze zijn wel erg handig. Wat we zullen doen met die selectors kan ook gedaan worden met de basis selectors, alleen niet zo elegant en gemakkelijk.

In de volgende hoofdstukken zullen we zogenaamde "combinators" in ogenschouw nemen die berusten op de boomstructuur van HTML documenten. Die hiërarchische eigenschap van HTML geeft vorm en randvoorwaarden aan onze selectors.

Samenvatting

De volgende hoofdstukken gaan we wijden aan geavanceerde selectors die beperkingen aan de selectie van elementen kunnen opleggen en die zekere elementen kunnen uitfilteren.

Als je zit te springen om andere dingen te leren over CSS, dan selectors, kan je dit hoofdstuk wel even laten zitten. Je kan hier altijd later terugkomen om geïnspireerd te raken door de fraaie dingen die je met geavanceerde selectors kunt bereiken.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!